Serviceavtal

Med ett serviceavtal bestämmer vi tillsammans med kunden en plan med bestämda servicebesök.